Witaj internauto!

0
Nie masz produktów w koszyku.

Kontakt

Informacje kontaktowe

* wymagane pola

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hanna Knopińska-Grzenkowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GLAM Hanna Knopińska- Dawid (dalej jako GLAM), ul. Gdańskiej 29c, 83-000 Kartuzy, adres e- mail: sklep@glam-shop.pl, strona www: https://glam- shop.pl. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez GLAM wylacznie w celach zwiazanych z nawiazanym stosunkiem pracy. Podstawa prwana do przetwrazania Pani/Pana danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy kodeks. Przetwarzanie przez GLAM Pani/Pana danych w zakesie szerszym, anieżeli ww. Może odbywać się wyłącznie na podstawie zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizowania powyżej określonych celów, ale nie dłużej niż wynika z obowiązujących przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub przeniesienia jego danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jakiejkolwiek udzielonej GLAM zgodny na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ptrawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niebędne do uzyskania finanowaniea, a także przedstawienia oferty podmiotów finansujących. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,w tym profilowaniu.